AGC Systems Sp. z o.o. English

Gaśnice gaszące gazem sprzęt komputerowy, teleinformatyczny

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

Gaśnica na czysty środek FE36Czyste Urządzenie Gaśnicze CUG na FE-36 przeznaczone jest do gaszenia pożarów grupy A, B i C oraz urządzeń pod napięciem do 1 kV. Dzięki temu jest zalecany jako podręczny sprzęt gaśniczy do zabezpieczania przed pożarem urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, dzieł sztuki w muzeach, cennych dokumentów w archiwach czy odczynników w laboratoriach.

Wysoką skuteczność działania CUG zapewnia zastosowany środek gaśniczy - gaz FE-36 (HFC 236fa – zamiennik halonu 1211), zwany także czystym środkiem gaśniczym. Jego właściwości są czynnikiem wyróżniającym CUG na tle powszechnie stosowanych gaśnic. Proces gaszenia gazem FE-36 polega na usunięciu energii cieplnej z płomieni i całkowitym powstrzymaniu reakcji spalania.


Jego wyładowanie nie wiąże się zatem z gwałtownym spadkiem temperatury, jak ma to miejsce przy użyciu gaśnic wykorzystujących dwutlenek węgla CO2, gdzie temperatura może spaść nawet do -79°C. Dzięki temu CUG eliminuje niebezpieczeństwo narażenia skóry na bolesne i trudne do wyleczenia odmrożenia oraz ryzyko trwałego uszkodzenia czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Z kolei użycie popularnych gaśnic proszkowych wiąże się z ogromnym zapyleniem, utrudniającym oddychanie oraz ograniczającym widoczność, a tym samym drogę ewakuacji uczestników pożaru. Ponadto proszek może przez długi czas utrzymywać się w szczelinach gaszonych powierzchni, wydłużając czas niesprawności gaszonych urządzeń.