AGC Systems Sp. z o.o. English

Szafy teleinformatyczne z zespołem automatyki doszczelniającej i systemem gaszenia

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

Firma AGC Systems opracowała nowatorski system doszczelniający szafy teleinformatyczne, który umożliwia uzyskanie właściwego stężenia środka gaśniczego przy zastosowaniu Aparatów Gaśniczych AGC Master® i AGC Slave®. Zastosowane szafy muszą być przystosowane do gaszenia za pomocą gazowych środków gaśniczych.

Karta katalogowa
Główne elementy składowe automatycznego systemu gaszenia i doszczelnienia.
Rys 1. Główne elementy składowe automatycznego systemu gaszenia i doszczelnienia.

We wszystkich szafach teleinformatycznych, technicznych, elektrycznych etc. mamy najczęściej dwie płaszczyzny, które są potencjalnymi powierzchniami wprowadzającymi nieszczelność: w podłodze szafy znajduje się otwór, przez który jest zasysane zimne powietrze do chłodzenia szafy, natomiast w dachu szafy znajduje się panel wentylatora lub perforowana płyta zaślepiająca. W trakcie akcji gaśniczej środek gaśniczy z łatwością wydostanie się poprzez te otwory na zewnątrz szafy, w efekcie nie dojdzie do skutecznego gaszenia pożaru z uwagi na niedostateczną ilość środka (stężenie gaśnicze środka w kubaturze szafy będzie zbyt małe, aby ugasić pożar).
Nasza firma zastosowała dwie przepustnice wielopłaszczyznowe, które zamontowane na dachu i w podłodze szafy, w trakcie akacji gaśniczej zamkną się i doszczelnią obydwie płaszczyzny (rys. 1). Każda z przepustnic szczelnie dotyka do płaszczyzny daszku i podłogi, a po zamknięciu się piór przepustnicy szafa tworzy w całości szczelną kubaturę, w której pozostanie środek gaśniczy i przy właściwym stężeniu doprowadzi do ugaszenia pożaru. Ważna też jest szczelność szaf jako konstrukcji, otóż zastosowanie tego typu przepustnic będzie miało sens.

Obydwie przepustnice są wyposażone w siłowniki elektryczne, których otwieranie i zamykanie jest sterowane przez Aparat Gaśniczy AGC Master®.

Przy normalnej pracy szafy pióra w obydwu przepustnicach są otwarte, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza przez szafę, jednakże w momencie pojawienia się pożaru i zadziałania Aparatu Gaśniczego AGC Master® (obydwie czujki w aparacie zgłaszają pożar), urządzenie wysyła sygnał do siłowników z poleceniem zamknięcia piór przepustnicy. Zamknięcie piór odbywa się w ciągu 15 sekund. Po zakończeniu akcji gaśniczej i zresetowaniu systemu pióra w przepustnicach ponownie się otworzą, zapewniając na powrót przepływ powietrza przez szafę.

Wniosek
Doszczelnienie powierzchni daszku i podłogi za pomocą przepustnic oraz zastosowanie szafy o parametrach zapewniających szczelność w trakcie akcji gaśniczej, z wykorzystaniem Aparatu Gaśniczego AGC Master®, wystarczającą szczelność chronionej szafy, co w efekcie zapewni właściwe stężenie gaśnicze środka gaśniczego.

Należy pamiętać również o przepustach kablowych, które powinny być odpowiednio szczelne. Nie mogą one obniżyć szczelności szafy. Kable można wprowadzać do szafy przez dach i podłogę. W tym celu należy zastosować szczelny gumowy przepust kablowy (rys. 2).

Szczelny gumowy przepust kablowy
Rys 2. Szczelny gumowy przepust kablowy (rozsuwane metalowe szczęki, wypełnienie gumowe).

W przypadku ochrony zespołu szaf, połączonych bokami, posiadających wspólną kubaturę, możliwe jest zastosowanie Aparatów Gaśniczych AGC Master® i AGC Slave® wraz z systemem doszczelniającym (rys. 3).

Zespół szaf objętych systemem gaszenia, wyposażonych w elementy doszczelniające.
Rys 3. Zespół szaf objętych systemem gaszenia, wyposażonych w elementy doszczelniające.
Galeria szaf teleinformatycznych z zespołem automatyki doszczelniającej i systemem gaszenia Aparatami Gaśniczymi