AGC Systems Sp. z o.o. English

Szafy elektryczne z systemem gaszenia

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

Firma AGC Systems opracowała nowatorski system ochrony przed pożarem w szafach elektrycznych o napięciu do 15kV. Do tego celu wykorzystywane są aparaty gaśnicze AGC Master® i AGC Slave® produkowane przez naszą firmę.

Urządzenie gaśnicze wewnątrz szafy elektrycznej.
Rys.1a. Szafa elektryczna z zamontowanym Aparatem Gaśniczym AGC Master® wewnątrz szafy.

Urządzenie gaśnicze na daszku szafy elektrycznej.
Rys.1b. Szafa elektryczna z zamontowanym Aparatem Gaśniczym AGC Master® na daszku szafy.

Wykrywanie pożaru oraz proces gaszenia realizowany jest przez Aparat Gaśniczy AGC Master® umieszczany w górnej części szafy elektrycznej (lub innej szafy technicznej odpowiednio przystosowanej do tego typu urządzenia). Aparat Gaśniczy AGC Master® (rys. 1a i rys. 1b) jest urządzeniem kompaktowym zawierającym dwa podsystemy: podsystem detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz podsystem gaszenia. Podsystem detekcji pożaru i sterowania gaszeniem składa się z centrali wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem oraz optycznych czujek dymu. Podsystem gaszenia składa się z butli z gazem gaśniczym HFC236fa (FE-36) wyposażonej w elektrowyzwalacz, czujnika spadku ciśnienia w butli oraz manometru. Aparat Gaśniczy AGC Master® stosuje się w celu ochrony standardowej szafy elektrycznej, która posiada szczelność >=IP54. Aparaty Gaśnicze AGC Master® wyposażone są w butle ze środkiem gaśniczym HFC 236fa, która jest w stanie ugasić pożar w szczelnej szafie do 3m3.

Aparat Gaśniczy AGC Master.
Rys. 2. Widok Aparatu Gaśniczego AGC Master® z dołu.

W przypadku zespołu szaf połączonych bokami można użyć dodatkowych paneli typu AGC Slave®, zwiększając objętość gazu potrzebną do ugaszenia ognia w większej kubaturze.
Aparat Gaśniczy AGC Slave.
Rys 3. Widok Aparatu Gaśniczego AGC Slave® z dołu.

Dodatkowo szafy elektryczne są wyposażone w sygnalizator optyczno-dźwiękowy, który montowany jest na dachu szafy oraz dodatkowy przycisk Start-Gaszenie, który montowany jest na drzwiach do szafy (rys.1a i rys 1b). Aparat Gaśniczy AGC Master posiada trzy wyjścia bezpotencjałowe służące do przekazania informacji do systemów zewnętrznych.

  • Pożar
  • Wyzwolenie środka gaśniczego
  • Uszkodzenie urządzenia
Dodatkowo istnieje możliwość sterowania poprzez aparat gaśniczy AGC Master® włączaniem i wyłączaniem wentylatorów szafowych oraz klap doszczelniających.
Galeria szafy elektryczne z Aparatami Gaśniczym AGC