AGC Systems Sp. z o.o. English

Budowa urządzenia

Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

Wyposażenie standardowe
W obudowie Aparatu Gaśniczego AGC Master znajdują się:
 • centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem wraz z zasilaczem,
 • butla ze środkiem gaśniczym HFC 236fa (FE-36),
 • elektrowyzwalacz współpracujący z centralą,
 • czujnik spadku ciśnienia środka gaśniczego w butli,
 • manometr,
 • dwie optyczne czujki dymu,
 • syrena alarmowa,
 • przycisk ręcznego uruchomienia gaszenia (START GASZENIA),
 • akumulatory,
 • przekaźniki.

W obudowie Aparatu Gaśniczego AGC Slave znajdują się:
 • butla ze środkiem gaśniczym HFC 236fa (FE-36),
 • elektrowyzwalacz współpracujący z centralą,
 • czujnik spadku ciśnienia środka gaśniczego w butli,
 • dwie optyczne czujki dymu.

Wyposażenie dodatkowe
Do Aparatu Gaśniczego AGC Master można dołączyć dodatkowo (rys. 1.):
 • zewnętrzny przycisk START GASZENIA do umieszczenia na zewnątrz szafy,
 • zewnętrzną syrenę alarmową do umieszczenia na zewnątrz szafy,
 • zewnętrzne czujki dymu (tego typu montaż wykonuje tylko Producent urządzenia).
 • W szczególnych przypadkach butla ze środkiem gaśniczym może być umieszona poza obudową Aparatu Gaśniczego AGC Master lub Aparatu Gaśniczego AGC Slave – tego typu montaż wykonuje tylko Producent urządzenia.

Aparat Gaśniczy AGC Master z urządzeniami zewnątrznymi

Rys. 1. Wyposażenie dodatkowe umożliwiające integrację z Aparatem Gaśniczym AGC Master.

Warunki eksploatacji
 • urządzenie stosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych,
 • temperatura otoczenia: 0°C...+50°C,
 • wilgotność względna: <95%,
 • ciśnienie atmosferyczne: 80...120kPa,
 • koncentracja składników czynnych w atmosferze: brak składników agresywnych.

Dane techniczne
 • napięcie zasilania: 230 VAC +10% -15% dla 50 Hz (Aparat Gaśniczy AGC Master),
 • prąd znamionowy: 0,35 A,
 • zasilanie awaryjne: dwa akumulatory 2 x 12 V / 2,2 Ah (w Aparacie Gaśniczym AGC Master),
 • środek gaśniczy: HFC 236fa (FE-36),
 • masa środka gaśniczego: 2 kg,
 • masa urządzenia: 17 kg (Aparat Gaśniczy AGC Master), 13 kg (Aparat Gaśniczy AGC Slave),
 • wymiary (wysokość/szerokość/głębokość): 135/485/492 mm,
 • stopień ochrony: IP 20,
 • trzy wyjścia bezpotencjałowe przekaźnikowe: 1 A, 30V,
 • jedno wyjście bezpotencjałowe przekaźnik czasowy: 6 A, 230 V AC.

Wyjścia sygnałowe
Aparat Gaśniczy AGC Master posiada cztery wyjścia bezpotencjałowe służące do przekazania informacji do systemów zewnętrznych (rys. 2.):
 • pożar,
 • wyzwolenie środka gaśniczego,
 • uszkodzenie urządzenia,
 • wyłączenie wentylatorów.
Przekaźnik czasowy odłącza zasilanie wentylatorów szafy (standardowo czas ustawiony jest na 10 min.) w momencie wyzwolenia środka gaśniczego.

Aparat Gaśniczy AGC Master integracja z zewnątrznymi urzadzeniami.

Rys. 2. Możliwość wysyłania sygnałów bezpotencjałowych do zewnętrznych urządzeń.

Prócz możliwości wysyłania sygnałów do urządzeń zewnętrznych takich jak: centrale pożarowe, systemy wizualizacji, itp.. Możliwe jest wysyłanie sygnałów do urządzeń oferujących możliwość powiadamiania za pomocą SMS/E-mail. Urządzenie może wysłać informacje takie jak: wykrycie pożaru, gaszenie, ew. uszkodzenie urządzenia.

Aparat Gaśniczy AGC Master wraz Aparatem Gaśniczym AGC Slave zintegrowany z systemem powiadamiania SMS/E-mail/SNMP oraz systemem detekcji pożaru.

Rys. 3. Aparat Gaśniczy AGC Master wraz Aparatem Gaśniczym AGC Slave zintegrowany z systemem powiadamiania SMS/E-mail/SNMP oraz systemem detekcji pożaru.

Detekcja pożaru (urządzenia zewnętrzne)
Do Aparatu Gaśniczego AGC Master można podłączyć inne urządzeń detekcji pożaru (rys. 3.):
 • system sygnalizacji pożaru – optyczne czujki dymy,
 • system aspiracyjny – bardzo wczesnej detekcji dymu.

Aparat Gaśniczy AGC Master wraz z zewnętrznymi detektorami pożaru.

Rys. 4. Aparat Gaśniczy AGC Master zintegrowany z zewnętrzymi urządzeniami detekcji pożaru.

Środek gaśniczy

Środek gaśniczy o symbolu HFC 236fa (FE-36) jest to hexafluoropropan o wzorze chemicznym CH2F-CF2-CF3. Gaz jest bezbarwny i bezwonny, po sprężeniu występuje w stanie ciekłym. Środek gaśniczy jest doprężony za pomocą azotu do wartości 15 bar w temperaturze 20°C. Gaz jest bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i urządzeń elektrycznych przy stosowaniu w zamkniętych szczelnych szafach. Po wydostaniu się środka gaśniczego z gaszonej szafy do kubatury pomieszczenia dopuszczalne graniczne stężenia gazu bezpieczne dla ludzi nie zostaną przekroczone. Z racji faktu wystąpienia toksycznych związków chemiczny podczas spalania należy bezwzględnie przewietrzyć pomieszczenie po zakończonej akcji gaśniczej i uprzednim sprawdzeniu pomieszczenia przez upoważnioną osobę, czy nie ma innych zarzewi ognia.