AGC Systems Sp. z o.o. English

Zasada działania

Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave są wykonane w formie paneli o szerokości 19” i wysokości 3U (1U=1¾”=44.45mm) przeznaczonych do wbudowania jako najwyżej położone panele w szafie typu rack.


Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave zawierają w sobie dwa podsystemy:
  • podsystem wczesnego wykrywania pożaru,
  • podsystem gaszenia gazem.

Do centrali wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem podłączone są dwie linie monitorujące z optycznymi czujkami dymu (rys. 1., żółte strzałki). Wysokoczułe detektory wykrywają dym we wczesnym stadium pożaru. Urządzenie monitoruje w sposób ciągły zawartość dymu w powietrzu. Jeżeli przynajmniej jedna optyczna czujka dymu w Aparacie Gaśniczym AGC Master lub AGC Slave wykryje dym, włączany jest alarm pożarowy. Pracująca w koincydencji międzyliniowej centrala wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem uruchamia procedurę gaszenia po zadziałaniu co najmniej jednej optycznej czujki dymu na każdej z dwóch linii.


Wyzwolenie gazu gaśniczego FE-36 następuje do wnętrza szafy, przez dyszę umieszczoną na spodzie Aparatów Gaśniczych AGC Master i AGC Slave (rys. 1., niebieskie strzałki), po czasie 10 sekund od uruchomienia procedury gaszenia. W przypadku zastosowania Aparatu Gaśniczego AGC Master w połączeniu z AGC Slave wyzwolenie gazu gaśniczego następuje jednocześnie z obu urządzeń.


Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave procedura gaszenia.

Rys. 1. Aparat Gaśniczy AGC Master (lewy) oraz Aparat Gaśniczy AGC Slave (prawy) z wskazaną lokalizacją optycznych czujek dymu i dysz.

Procedura gaszenia może być również uruchomiona za pomocą przycisku START GASZENIE. Wraz z wyzwoleniem gazu zatrzymywane są wentylatory szafy oraz równocześnie może zostać przekazany sygnał o pożarze do systemu sygnalizacji pożaru budynku, BMS lub innego systemu monitorującego.


Aparat Gaśniczy AGC Master może pracować w dwóch trybach:
  • auto - wyładowanie gazu następuje automatycznie po zadziałaniu dwóch czujek lub po naciśnięciu przycisku Start Gaszenia,
  • manual - wyładowanie gazu następuje wyłącznie po naciśnięciu przycisku Start Gaszenia (zadziałanie czujek powoduje wyłącznie uruchomienie alarmu bez wyzwolenia gazu).
Standardowym trybem pracy jest tryb Auto.