AGC Systems Sp. z o.o. English

Instalowanie urządzenia

Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave powinny być zamontowane na górze szafy (rys. 1). Urządzenia musza być zainstalowane poziomo. Pod urządzeniem należy zachować minimalny odstęp 2U (1U=1 3/4"=44.45mm). Aparat Gaśniczy AGC Slave musi być zainstalowany po lewej stronie względem Aparatu Gaśniczego AGC Master.


Aparat Gaśniczy AGC Master oraz Aparat Gaśniczy AGC Master z Aparat Gaśniczy Slave

Rys. 1. Sposób montażu Aparatu Gaśniczego AGC Master i AGC Slave w szafach.

W przypadku trzech lub czterech szaf połączonych w jedna kubaturę, z zastosowaniem kolejnego Aparatu Gaśniczego AGC Master dla trzech szaf i Aparatu Gaśniczego AGC Master połączonego z AGC Slave dla czterech szaf, rozmieszczenie urządzeń zamieszcza rys. 2 i rys. 3.


Dwa Aparaty Gaśnicze AGC Master z Aparatem Gaśniczym Slave

Rys. 2. Sposób montażu Aparatu Gaśniczego AGC Master i AGC Slave w przypadku trzech szaf połączonych w jedna kubaturę.

Dwa Aparaty Gaśnicze AGC Master z dwoma Aparatami Gaśniczymi Slave

Rys. 3. Sposób montażu Aparatu Gaśniczego AGC Master i AGC Slave w przypadku czterech szaf połączonych w jedna kubaturę.

Połączenie miedzy urządzeniami wykonane jest za pomocą specjalnych patchcordów, które dołączone są do każdego urządzenia Aparat Gaśniczy AGC Slave.


Wymagania stawiane chronionym szafom. WAŻNE!
  • Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave mogą być zastosowane tylko w szczelnych szafach serwerowych (lub innych szafach technicznych specjalnie przygotowanych do zastosowana tego typu urządzeń), aby po wyzwoleniu środka gaśniczego HFC 236fa (FE-36) uzyskać właściwe stężenie gaśnicze. Szafy muszą mieć szczelne wszystkie płaszczyzny obudowy (brak perforacji, szczelin, otworów lub innych tego typu nieszczelności w obudowie). Szafy mogą mieć wentylatory, jednakże powinny być doszczelnione włókniną, która jest w ofercie firm sprzedających tego typu sprzęt oraz zaleca się zastosowanie przepustnicy z siłownikiem w celu doszczelnienia szafy w czasie gaszenia. Spód szafy powinien być zaślepiony, ewentualnie zaleca się zastosowanie przepustnicy z siłownikiem w celu doszczelnienia szafy w czasie gaszenia
  • Należy bezwzględnie pamiętać o szczelnym zamknięciu drzwi do szafy serwerowej i ewentualnie innych płaszczyzn obudowy, które mogą być w szafie otwierane (np. boczne drzwi lub inne elementy otwierane szafy). Tylko w szczelnej szafie można uzyskać wymagane stężenie gaśnicze środka HFC 236fa (FE-36) w przypadku pożaru.