AGC Systems Sp. z o.o. English

Gdzie stosować

Aparaty Gaśnicze AGC Master i AGC Slave

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ LUB ZŁOŻYĆ ZAPYTANIE OFERTOWE.

Gdzie warto stosować Aparat Gaśniczy AGC Master i AGC Slave?
  • w bardzo małych pomieszczeniach, gdzie jedynym elementem wyposażenia jest klimatyzowana szafa serwerowa
  • w pomieszczeniach o bardzo dużych kubaturach, gdzie stosowanie gaszenia całego pomieszczenia w celu zabezpieczenia pojedynczej szafy nie ma uzasadnienia ekonomicznego
  • w przypadku, kiedy koszt klasycznej instalacji gaśniczej jest wielokrotnie wyższy niż zakup i przyszła konserwacja Aparatu Gaśniczego
  • Aparat Gaśniczy AGC Master/Slave stanowi dodatkowe indywidualne zabezpieczenie obszarów, które są szczególnie cenne i stanowią strategiczne miejsce naszej działalności (bardzo wczesne wykrywanie pożaru i gaszenie w szafie)